Fartygen Network - skepp, yachter och båtar

Bavaria Cruiser 46

Tyskland - Schleswig-Holstein - Großenbrode Tyskland , Großenbrode

235.000

( ca 258.902 US$ )
Betald skatt
Bavaria Cruiser 46 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 46 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 46 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 46 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 46 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 46 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 46 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 46 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 46 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 46 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 46 Caribbean Yacht Broker
Tillverkare: :
Bavaria 
Modell :
Cruiser 46 
Typ :
Segelbåt 
Kategori :
Kryssare 
Designer :
Farr Yacht Design 
Flag :
Tyskland Tyskland 
Skrovform :
Et skrog 
Material :
CSF 
Cockpit :
Akterruff 
Control :
Double Wheel - rep 
Rigg :
Slup 
Färg :
vit 
Költyp :
Kort köl med köl glödlampa 
År :
2020 
Renoverad år :
 
Skick :
Excellent 
Kod :
61_b_59421 
Längd :
14,27 m ( 46,8 ft )  
LWL :
12,94 m ( 42,5 ft )  
LOD :
13,60 m ( 44,6 ft )  
Bredd :
4,35 m ( 14,3 ft )  
Utkast :
1,73 m ( 5,7 ft )  
Ståhöjd :
20,75 m ( 68,1 ft )  
Vikt :
12.800,0 kg ( 28.219 lbs )  
Ballast :
3.490,0 kg ( 7.694 lbs ) 27.3 % 
Speed :
6 kt ( 11 km / t / 7 mph )  
Maxhastighet :
9 kt ( 17 km / t / 10 mph )  
Bränslemängd :
210 ltr ( 56 Gal )  
Vatten :
360 ltr ( 95 Gal )  
Avloppsvatten :
 
Huvudmaskinen 1
Tillverkare: :
Volvo Penta 
Modell :
D2-50 
Köra :
Segelbåtsdrev 
Propeller :
3 bladig fast propeller 
År :
2020 
Renoverad år :
 
Uppträdande :
51,0 hp ( 38 kW )  
Drifttimmar :
 
Bränsle :
Diesel 
Nautisk
Kompass
GPS
Anemometer
Sonar
Plotter
VHF
Autopilot EL
Inredning & indelning
4
Hytter
8
Kojer
2
Toaletter
2
Dålig
Skafferi
Gasspis
Kerosin kokplatta
GASUGN
Sjunka
Kylskåp
Teknisk utrustning
CD-spelare Radio
12 V DCsystemet
230 V ACsystemet
Laddare
Vattentrycksystem
Förgasningsanläggning
Propeller
Länspump elektrisk
Länspump Manuell
Landström
Varmvattensystem
Extras
1
Ankare
Anchor ankarspel
Bathing
Ladder
Akterdusch
Andra extras
Sprejhuva
Segling Utrustning
1
Genua
58 m²
Furler
1
Storsegel
64 m²
Furler

Informationens korrekthet
Leverantören försäkrar sig ha skapat de angivna uppgifterna med största omsorg,
emellertid kan ingen garanti ges för uppgifternas noggrannhet, fullständighet och aktualitet.
Ej tillgängligt på det här språket
Alternativt på detta språk: Engelska

Bavaria Cruiser 46

Technical specifications
Length about 14.24 m
Width 4.35 m
Draft 1.73 m
Material GRP
Weight 12,600 kg
Engine Volvo Penta D2-50, 51 HP
Genoa 58 m²
Main sail 64 m²
4 cabins
8 berths
Year 2020
  
Nautical equipment
Navigation package Advanced
echo sounder
Log
Wind Temp. B&G
Chart plotter 9 "B&G
Autopilot B&G
VHF marine radio with AIS
Steering compasses

Safety equipment
Rescue collar with holder
Fire extinguisher
Emergency rudder
Lowerable bathing platform
Radar reflector

equipment
Volvo Penta D2-50
Fachkiel 1.73m
manual bilge pump
electr. Bilge pump
electr. Windlass
Delta anchor & anchor chain
Furling mainsail
Furling system for genoa
Rodkicker
Bow thruster
Sprayhood,

Facility
Wood color mahogany
4 cabin version
Warm air heating
CD / USB radio with speakers
Light gray mattresses
Shower facility
Hot water boiler
Brown stone kitchen worktop
Ocean Line floor
Upholstery anthracite "Vela" high quality upholstery in the salon

Alternativt på detta språk: Spanska

Bavaria Cruiser 46

Especificaciones técnicas
Longitud de unos 14,24 m
Ancho 4,35 m
Calado 1,73 m
Material PRFV
Peso 12,600 kg
Motor Volvo Penta D2-50, 51 HP
Génova 58 m²
Vela mayor 64 m²
4 cabañas
8 literas
Año 2020
  
Equipo náutico
Paquete de navegación avanzado
ecosonda
Tronco
Temperatura del viento B&G
Trazador gráfico de 9 "B&G
Piloto automático B&G
Radio marina VHF con AIS
Brújulas de dirección

Equipo de seguridad
Collar de rescate con soporte
Extintor de incendios
Timón de emergencia
Plataforma de baño abatible
Reflector de radar

equipo
Volvo Penta D2-50
Fachkiel 1,73 m
bomba de achique manual
electr. Bomba de achique
electr. Torno
Delta ancla y cadena de ancla
Vela mayor enrollable
Sistema enrollador para génova
Rodkicker
Hélice de proa
Sprayhood,

Instalaciones
Caoba color madera
Versión 4 cabinas
Calentamiento de aire caliente
Radio CD / USB con altavoces
Colchones gris claro
Instalación de ducha
Caldera de agua caliente
Encimera de cocina de piedra marrón
Piso Ocean Line
Tapicería antracita "Vela" tapicería de alta calidad en el salón

Alternativt på detta språk: Tyska

Bavaria Cruiser 46

Technische Daten
Länge ü.a 14,24 m
Breite 4,35 m
Tiefgang 1,73 m
Material GFK
Gewicht 12.600 kg
Motor Volvo Penta D2-50, 51 PS
Genua 58 m²
Grossegel 64 m²
4 Kabinen 
8 Kojen    
Jahr 2020
  
Nautische Ausrüstung
Navigationspaket Advanced
Echolot
Logge
Wind Temp. B&G
Kartenplotter 9" B&G
Autopilot B&G
UKW Seefunk mit AIS
Steuerkompasse     

Sicherheitsausstattung
Rettungskragen mit Halterung
Feuerlöscher
Notruder
Badeplattform absenkbar
Radarreflektor

Ausrüstung 
Volvo Penta D2-50
Fachkiel 1,73m 
manuelle Bilgenpumpe 
elektr. Bilgenpumpe
elektr. Ankerwinde
Delta-Anker & Ankerkette
Rollgroßsegel
Rollanlage für Genua
Rodkicker
Bugstrahlruder
Sprayhood,

Einrichtung 
Holzfarbe Mahagoni
4 Kabinenversion
Warmluftheizung
CD/USB Radio mit Lautsprechern
Matratzen Light grey
Duscheinrichtung
Warmwasserboiler
Küchenarbeitsplatte brown stone
Fußboden Ocean Line
Polster anthrazit "Vela" hochwertige Polster im Salon

Alternativt på detta språk: Franska

Bavaria Cruiser 46

Spécifications techniques
Longueur environ 14,24 m
Largeur 4,35 m
Tirant d'eau 1,73 m
Matériau GRP
Poids 12,600 kg
Moteur Volvo Penta D2-50, 51 CV
Gênes 58 m²
Grand voile 64 m²
4 cabines
8 couchettes
Année 2020
  
Matériel nautique
Paquet de navigation avancé
écho sondeur
Enregistrer
Temp. Du vent B&G
Traceur de cartes 9 "B&G
Pilote automatique B&G
Radio marine VHF avec AIS
Compas de direction

Équipement de sécurité
Collier de sauvetage avec support
Extincteur d'incendie
Gouvernail de secours
Plateforme de bain abaissable
Réflecteur radar

équipement
Volvo Penta D2-50
Fachkiel 1.73m
pompe de cale manuelle
électr. Pompe de cale
électr. Treuil
Ancre et chaîne d'ancre Delta
Grand voile enrouleur
Enrouleur pour génois
Rodkicker
Propulseur d'étrave
Sprayhood,

Facilité
Couleur bois acajou
Version 4 cabines
Chauffage à air chaud
Radio CD / USB avec haut-parleurs
Matelas gris clair
Installation de douche
Chaudière à eau chaude
Plan de travail de cuisine en pierre brune
Plancher Ocean Line
Rembourrage anthracite "Vela" Revêtement de haute qualité dans le salon

Alternativt på detta språk: Ryska

Bavaria Cruiser 46

Спецификации
Длина около 14,24 м
Ширина 4.35 м
Осадка 1.73 м
Материал стеклопластик
Вес 12,600 кг
Двигатель Volvo Penta D2-50, 51 л.с.
Генуя 58 м²
Грот 64 м²
4 каюты
8 спальных мест
2020 год
  
Морское снаряжение
Пакет навигации Advanced
эхолот
Бревно
Температура ветра. B&G
Картплоттер 9 "B&G
Автопилот B&G
Морская УКВ радиостанция с АИС
Рулевые компасы

Спасательное оборудование
Спасательный ошейник с держателем
Огнетушитель
Аварийный руль направления
Опускаемая платформа для купания
Отражатель радара

оборудование
Вольво Пента Д2-50
Фачкиль 1,73 м
ручной трюмный насос
электр. Трюмный насос
электр. Брашпиль
Якорь Delta и якорная цепь
Грот на закрутке
Система закрутки генуи
Родкикер
Носовое подруливающее устройство
Брызги,

Средство
Цвет дерева красное дерево
Версия с 4 каютами
Отопление теплым воздухом
CD / USB-радио с динамиками
Светло-серые матрасы
Душевая кабина
Бойлер горячей воды
Кухонная столешница из коричневого камня
Пол Ocean Line
Обивка антрацитом «Вела» качественная обивка салона.

Alternativt på detta språk: Danska

Bavaria Cruiser 46

Tekniske specifikationer
Længde ca. 14,24 m
Bredde 4,35 m
Dybgang 1,73 m
Materiale GRP
Vægt 12.600 kg
Motor Volvo Penta D2-50, 51 HK
Genova 58 m²
Hovedsejl 64 m²
4 hytter
8 pladser
År 2020
  
Nautisk udstyr
Navigationspakke Avanceret
ekkolod
Log
Vindtemp. B&G
Kortplotter 9 "B&G
Autopilot B&G
VHF marine radio med AIS
Styringskompasser

Sikkerhedsudstyr
Redningskrave med holder
Brandslukker
Nødror
Sænkbar badeplatform
Radarreflektor

udstyr
Volvo Penta D2-50
Fachkiel 1,73 m
manuel lænsepumpe
elektr. Lensepumpe
elektr. Ankerspil
Delta anker og ankerkæde
Rullende storsejl
Rullesystem til genova
Rodkicker
Bovpropel
Sprayhood,

Anlæg
Træfarve mahogni
4 kabine version
Varm luft opvarmning
CD / USB-radio med højttalere
Lysegrå madrasser
Brusebad
Kedel til varmt vand
Bordplade i brun sten
Ocean Line gulv
Polstring antracit "Vela" polstring af høj kvalitet i salonen

Alternativt på detta språk: Polska

Bavaria Cruiser 46

Specyfikacja techniczna
Długość około 14,24 m
Szerokość 4,35 m
Zanurzenie 1,73 m
Materiał GRP
Waga 12600 kg
Silnik Volvo Penta D2-50, 51 KM
Genua 58 m²
Główny żagiel 64 m²
4 kabiny
8 miejsc do cumowania
Rok 2020
  
Sprzęt żeglarski
Pakiet nawigacyjny Advanced
echosonda
Log
Temperatura wiatru B&G
Ploter map 9 "B&G
Autopilot B&G
Morskie radio VHF z AIS
Kompasy sterowe

Wyposażenie bezpieczeństwa
Obroża ratunkowa z uchwytem
Gaśnica
Ster awaryjny
Opuszczana platforma kąpielowa
Reflektor radarowy

ekwipunek
Volvo Penta D2-50
Fachkiel 1,73 m
ręczna pompa zęzowa
elektr. Pompa zęzowa
elektr. Kołowrót
Delta kotwica i łańcuch kotwiczny
Rolowany grot
System rolera do genui
Rodkicker
Ster strumieniowy
Rozpylacz,

Obiekt
Kolor drewna mahoń
Wersja z 4 kabinami
Ogrzewanie ciepłym powietrzem
Radio CD / USB z głośnikami
Jasnoszare materace
Prysznic
Kocioł na gorącą wodę
Blat kuchenny z brązowego kamienia
Podłoga Ocean Line
Tapicerka antracytowa "Vela" wysokiej jakości tapicerka w salonie

Alternativt på detta språk: Tjeckiska

Bavaria Cruiser 46

Technické specifikace
Délka asi 14,24 m
Šířka 4,35 m
Ponor 1,73 m
Materiál GRP
Hmotnost 12 600 kg
Motor Volvo Penta D2-50, 51 HP
Janov 58 m²
Hlavní plachta 64 m²
4 kabiny
8 lůžek
Rok 2020
  
Námořní zařízení
Navigační balíček Advanced
echolot
Log
Teplota větru B&G
Grafový plotter 9 "B&G
Autopilot B&G
VHF námořní rádio s AIS
Řízení kompasy

Bezpečnostní vybavení
Záchranný límec s držákem
Hasicí přístroj
Nouzové kormidlo
Sklopná koupací plošina
Radarový reflektor

zařízení
Volvo Penta D2-50
Fachkiel 1,73 m
ruční stokové čerpadlo
elektr. Stokové čerpadlo
elektr. Naviják
Delta kotva a kotevní řetěz
Vinutí hlavní plachty
Furlingový systém pro Janov
Rodkicker
Příďový propeler
Sprayhood,

Zařízení
Barva dřeva mahagon
4 kabinová verze
Vytápění teplým vzduchem
Rádio CD / USB s reproduktory
Světle šedé matrace
Sprcha
Teplovodní kotel
Hnědá kamenná kuchyňská deska
Ocean Line podlaha
Čalounění antracit "Vela" vysoce kvalitní čalounění v salonu

Alternativt på detta språk: Italienska

Bavaria Cruiser 46

Specifiche tecniche
Lunghezza circa 14,24 m
Larghezza 4,35 m
Pescaggio 1,73 m
Materiale GRP
Peso 12.600 kg
Motore Volvo Penta D2-50, 51 HP
Genova 58 m²
Vela principale 64 m²
4 cabine
8 posti barca
Anno 2020
  
Attrezzatura nautica
Pacchetto di navigazione Advanced
ecoscandaglio
Log
Temp. Vento B&G
Plotter cartografico 9 "B&G
Pilota automatico B&G
Radio marina VHF con AIS
Bussole di direzione

Equipaggiamento di sicurezza
Collare di salvataggio con supporto
Estintore
Timone di emergenza
Piattaforma da bagno abbassabile
Riflettore radar

attrezzature
Volvo Penta D2-50
Fachkiel 1,73 m
pompa di sentina manuale
elettr. Pompa di sentina
elettr. Verricello
Ancora Delta e catena di ancoraggio
Randa avvolgibile
Avvolgifiocco per genoa
Rodkicker
Elica di prua
Sprayhood,

Servizio, struttura
Legno color mogano
Versione 4 cabine
Riscaldamento ad aria calda
Radio CD / USB con altoparlanti
Materassi grigio chiaro
Impianto doccia
Boiler per acqua calda
Piano di lavoro della cucina in pietra marrone
Piano Ocean Line
Tappezzeria antracite "Vela" tappezzeria di alta qualità nel salone

Alternativt på detta språk: Turkiska

Bavaria Cruiser 46

Teknik özellikler
Yaklaşık 14.24 m uzunluk
Genişlik 4.35 m
Su çekimi 1.73 m
Malzeme GRP
Ağırlık 12.600 kg
Motor Volvo Penta D2-50, 51 HP
Cenova 58 m²
Ana yelken 64 m²
4 kabin
8 yatak
2020 Yılı
  
Denizcilik ekipmanları
Gelişmiş navigasyon paketi
yankı iskandili
Günlük
Rüzgar Sıcaklığı S&B
Harita çizici 9 "B&G
Otopilot B&G
AIS özellikli VHF deniz telsizi
Yönlendirme pusulaları

Güvenlik ekipmanları
Tutuculu kurtarma bileziği
Yangın söndürücü
Acil durum dümeni
İndirilebilir yüzme platformu
Radar reflektör

ekipman
Volvo Penta D2-50
Fachkiel 1,73 milyon
manuel sintine pompası
elektr. Sintine pompası
elektr. Irgat
Delta çapa ve çapa zinciri
Sarma ana yelken
Cenova için sarma sistemi
Rodkicker
Baş pervanesi
Serpinti körüğü,

Tesis
Ahşap rengi maun
4 kabin versiyonu
Sıcak havayla ısıtma
Hoparlörlü CD / USB radyo
Açık gri şilteler
Duş tesisi
Sıcak su kazanı
Kahverengi taş mutfak tezgahı
Ocean Line zemini
Salonda döşeme antrasit "Vela" yüksek kaliteli döşeme

Betygsätter du den här båten?
40 Rösta
Caribbean Yacht Broker
Caribbean Yacht Broker
Jürgen Faulenbach
Jürgen Faulenbach

Jämförbara resultat


Jämförbara erbjudanden